Brugs geit­je ver­o­vert har­ten

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het schat­ti­ge geit­je Hans is de nieuw­ste sen­sa­tie van Instagram. Baas­je Isol­de Mat­tart (23), te vol­gen via @imat­sol deelt de avon­tu­ren van het ba­by­geit­je en haar twee bes­te vrien­den Ba­siel en Ju­lie, twee Ber­nar­du­s­hon­den, met haar 10.000 vol­gers. “Geit­je Hans is heel toe­val­lig bij ons ko­men wo­nen, na­dat de ma­ma vlak na de ge­boor­te stierf. De ei­ge­naar kon het geit­je niet thuis ver­zor­gen en kwam er­mee naar mijn pa­pa, die die­ren­arts is. Dan heb ik me maar over Hans ont­fermd.” Meer nog: er groei­de ook een vriend­schap met de twee Ber­nar­du­s­hon­den van het ge­zin. “Ju­lie is echt als een ma­ma voor Hans, ter­wijl Ba­siel eer­der een ka­me­raad is. Hans volgt hen echt overal. Hij klimt op hun rug en slaapt zelfs met hen. Er is echt een ge­wel­di­ge klik.” Zelfs The New York Post en The Do­do, twee gro­te nieuws­si­tes pik­ten het mooie ver­haal al op.

(HLN/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.