Se­ni­o­ren krij­gen SRD 100 ex­tra met kerst

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Se­ni­o­ren mo­gen in de­cem­ber een een­ma­li­ge SRD 100 ex­tra ver­wach­ten op hun al­ge­me­ne ou­de­dags­voor­zie­ning (aov). Dit heeft de re­ge­ring be­slo­ten en mid­dels een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) is aan­ge­ge­ven dat de uit­be­ta­ling rond de feest­da­gen zal plaats­vin­den. Hier­door zal el­ke aov’er in de­cem­ber dus SRD 626 ont­van­gen.

Maan­de­lijks ont­van­gen de se­ni­o­ren nu SRD 525 aan aov-uit­ke­ring. Vol­gens het pers­be­richt is het be­sluit voor de een­ma­li­ge ver­ho­ging ge­no­men van­we­ge het weg­val­len van de Bi­gis­ma­dey. De­ze ac­ti­vi­teit wordt jaar­lijks ge­or­ga­ni­seerd voor de zes­tig­plus­sers, maar het lukt het mi­nis­te­rie dit jaar niet een Bi­gis­ma­dey te or­ga­ni­se­ren. De re­ge­ring wil­de de aov’ers als­nog te­ge­moet­ko­men en heeft daar­om be­slo­ten de een­ma­li­ge ex­tra uit­ke­ring te doen. Door ie­de­re aov-ge­rech­tig­de in aan­mer­king te la­ten ko­men voor de­ze een­ma­li­ge uit­ke­ring, vindt het mi­nis­te­rie dat de doel­re­a­li­sa­tie maxi­maal wordt be­reikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.