Ge­deel­te Afo­bak­ka­weg af­ge­slo­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Het ge­deel­te van de Afo­ba­ka­weg tus­sen Berg en Dal en Afo­ba­kadam is tot en met zon­dag af­ge­slo­ten voor ver­keer. In op­dracht van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken zal aan­ne­mer Da­li­an ter hoog­te van hoog­span­nings­mast 116 be­zig zijn met re­ha­bi­li­ta­tie van de weg. Van­we­ge ver­zak­kin­gen op dit weg­ge­deel­te is dit nood­za­ke­lijk. De weg is ter plaat­se vol­le­dig af­ge­slo­ten voor ver­keer. Het ver­keer wordt plaat­se­lijk om­ge­leid via een weg­om­leg­ging. Aan weg­ge­brui­kers wordt ge­vraagd re­ke­ning te hou­den en ex­tra alert te zijn na­bij de werk­fron­ten, zo­dat de vei­lig­heid van weg­ge­brui­kers en het per­so­neel niet in ge­drang komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.