In­bre­ker in ma­ga­zijn be­trapt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een in­bre­ker is don­der­dag op he­ter­daad be­trapt in een ma­ga­zijn in Pa­pa­tam in het dis­trict Ma­ro­wij­ne. Hij for­ceer­de het slot van de deur en drong bin­nen. De be­na­deel­de lag te sla­pen, maar schrok wak­ker toen het alarm af­ging. Hij scha­kel­de toen een be­wa­ker in die naar de plaats kwam. Sa­men be­trap­ten zij de da­der in het ma­ga­zijn. De in­bre­ker had al twee gas­ci­lin­ders uit het ma­ga­zijn ge­haald en bui­ten ge­zet om mee te ne­men. Hij was ver­moe­de­lijk nog be­zig meer gas­ci­lin­ders bui­ten te zet­ten toen hij werd aan­ge­hou­den. De be­wa­ker hield de man aan en droeg hem over aan de po­li­tie. De po­li­tie heeft hem na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Vol­gens de da­der heeft hij niets ge­daan. Hij be­weert dat hij geen plan­nen had om de gas­ci­lin­ders te ste­len. In eerste in­stan­tie ver­klaar­de hij dat hij op zoek was naar een toi­let en daar­na naar zijn ou­ders. Ver­vol­gens ver­klaar­de hij op zoek te zijn naar een slaap­plaats in het ma­ga­zijn. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.