Be­jaar­de be­roofd en ge­sla­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 68-ja­ri­ge vrouw is ge­sla­gen en be­roofd in haar wo­ning aan de Li­ca­niastraat in Paramaribo. Vijf cri­mi­ne­len, van wie een ge­wa­pend was met een vuist­vuur­wa­pen, heb­ben de daad ge­pleegd. De be­jaar­de be­vond zich in haar wo­ning en ging op den duur naar bui­ten om de hon­den voe­ding te ge­ven. Daar werd zij over­rom­peld, waar­bij een van de ro­vers haar met een hard voor­werp op het hoofd sloeg. Na­dien gin­gen de da­ders in het huis dat ze over­hoop haal­den. Ze gin­gen in de slaap­ka­mer en de keu­ken op zoek naar kost­ba­re spul­len. Ze maak­ten SRD 10.000 en een on­der­deel van een ca­me­ra-in­stal­la­tie buit. De da­ders von­den het geld dat in een keu­ken­kast was be­waard. De vrouw was na de be­ro­ving aan­spreek­baar. Het is niet be­kend hoe de ro­vers de plaats heb­ben aan­ge­daan en ver­la­ten. Het ver­moe­den be­staat dat ze de vrouw heb­ben op­ge­wacht en be­roofd toen ze naar bui­ten ging. De ro­vers zijn nog voort­vluch­tig; de po­li­tie is nog be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.