Open­baar Groen ruimt il­le­ga­le vuil­stort­plaats op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE ­ Een leeg­staand per­ceel aan de Pa­lingstraat in het ge­bied langs de Cas­sa­ve­weg wordt ge­bruikt als il­le­gaal vuil­stort­plaats. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh is niet te spre­ken over dit ge­drag van de bur­gers, want er wordt op fre­quen­te ba­sis vuil op­ge­haald. De bur­gers die­nen hun vuil in de daar­voor be­stem­de vuil­nis­zak te zet­ten en die op de op­haal­da­gen op de berm te plaat­sen. De vuil­op­haal­dienst haalt het vuil zelf op en ver­werkt het op de juis­te ma­nier.

De af­de­ling Open­baar Groen heeft voor de twee­de keer al­les op­ge­ruimd. Het deel is niet be­woond, waar­door bur­gers gauw ge­neigd zijn hun vuil in het ge­bied te dum­pen. Ver­no­men wordt dat win­ke­liers drugs­ver­slaaf­den wat geld ge­ven, om hun vuil weg te bren­gen. Dit vuil wordt ook daar ge­dumpt. Bur­gers schij­nen er een ge­woon­te van te ma­ken om hun vuil te dum­pen op de plek waar er al ge­dumpt is. De buurt heeft dan last van de stank. De bur­ger­va­der doet een be­roep op de sa­men­le­ving om haar vuil niet over­al te gooi­en, maar aan te bie­den aan de op­haal­dienst. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.