OW neemt nieuw ge­bouw Com­me­wij­ne in ge­bruik

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Het nieu­we ge­bouw van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken (OW) in Com­me­wij­ne is gis­te­ren in ge­bruik ge­no­men. Ver­schil­len­de af­de­lin­gen zijn ge­huis­vest in het pand. Het ou­de ge­bouw zal ge­re­no­veerd wor­den, zo­dat be­paal­de af­de­lin­gen daar ge­huis­vest wor­den. Ra­oel Swe­do, voor­lich­ ter van het mi­nis­te­rie, zegt dat het nood­za­ke­lijk was een nieuw ge­bouw op te zet­ten. Van­we­ge ge­brek aan ruim­te in het ou­de ge­bouw werd er een mos­kee ge­huurd waar­in de wer­kers wa­ren on­der­ge­bracht. Door­dat het hu­ren veel geld kost­te, be­sloot het mi­nis­te­rie een nieuw ge­bouw op te zet­ten. Open­baar Groen Com­me­wij­ne heeft de bouw­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd. Jo­hn Lec­t­on, on­der­di­rec­teur Open­baar Groen, is de trek­ker van het pro­ject. Gis­te­ren is ook het nieu­we ma­na­ge­ment­team van Open­baar Groen Com­me­wij­ne ge­ïn­stal­leerd. Ra­bie­siengh Lach­man is de nieu­we co­ör­di­na­tor van het di­rec­to­raat in het dis­trict.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.