Fal­cao op weg te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ra­da­mel Fal­cao speel­de de af­ge­lo­pen twee sei­zoe­nen in de Pre­mier League, waar hij er niet in slaag­de om in­druk te ma­ken. In dienst van Man­ches­ter Uni­ted en Chel­sea kwam hij tot slechts vijf doel­pun­ten, waar­door een te­rug­keer naar AS Mo­na­co on­ver­mij­de­lijk bleek. In Frank­rijk lijkt hij nu zijn ou­de vorm weer een beet­je te her­vin­den, met twee doel­pun­ten in vier wed­strij­den. Vol­gens Mo­na­co-trai­ner Le­o­nar­do Jar­dim was het niet de bes­te be­slis­sing om ge­bles­seerd naar En­ge­land te ver­trek­ken: “Het pro­bleem met Fal­cao is niet al­leen zijn knie­bles­su­re, het is ook het feit dat hij twee sei­zoe­nen bij Man­ches­ter en Chel­sea heeft ge­speeld. Hij pro­beer­de op een hoog ni­veau te blij­ven pres­te­ren, ter­wijl je nor­maal ge­spro­ken, bij een der­ge­lij­ke bles­su­re, bij je club blijft om snel­ler te her­stel­len”, ver­telt de coach aan de Dai­ly Mail. “Als een spe­ler ge­bles­seerd is, ver­an­dert hij nor­maal ge­spro­ken niet van club. Het is niet een­vou­dig om te her­stel­len en door te spe­len. Spe­lers zijn geen ma­chi­nes. Ik weet niet of het een ver­gis­sing was, maar het pak­te niet goed uit. Hij speel­de niet, maar het is geen kwes­tie van kwa­li­teit, hij blijft een van de bes­te spit­sen”, gaat Jar­dim ver­der. “Hij is niet ver­an­derd. Hij is pas der­tig jaar oud. Ons doel is om hem weer op zijn ou­de ni­veau te krij­gen.”

(VZ)

Ra­da­mel Fal­cao lijkt zich een beet­je her­von­den te heb­ben bij AS Mo­na­co. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.