Ro­nal­do wijst moei­lijk­ste te­gen­stan­der aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do kwam in zijn car­ri­è­re een hoop ver­de­di­gers te­gen en slaag­de er vaak ook nog eens in om te sco­ren te­gen die te­gen­stan­ders. Met een aan­tal spe­lers had de Por­tu­gees ech­ter meer moei­te dan met an­de­ren en hij heeft nu de op­po­nent aan­ge­we­zen waar hij het mees­te moei­te mee had. “Over de ja­ren heen heb ik een aan­tal ge­wel­di­ge veld­sla­gen uit­ge­voch­ten met Ash­ley Co­le, hij geeft je geen se­con­de om weer op adem te ko­men. Hij was zo’n vast­hou­den­de ver­de­di­ger toen hij op zijn top was, snel, een ste­vi­ge tac­kle. Je wist dat van te­vo­ren al dat het geen mak­ke­lij­ke wed­strijd zou wor­den”, ver­telt hij aan Coach over de links­back die hij vaak te­gen­kwam als Man­ches­ter Uni­ted te­gen Ar­sen­al of Chel­sea speel­de. Ro­nal­do sprak ook over zijn re­la­tie met Sir Alex Fer­gu­son: “Ik zie hem als een va­der­fi­guur. Al mijn coa­ches zijn be­lang­rijk ge­weest, maar toen ik bij Re­al Ma­drid kwam was ik een man, toen ik bij Man­ches­ter Uni­ted kwam was ik een jon­gen. Opeens zit je bij een van de groot­ste clubs ter we­reld en op dat mo­ment had ik ie­mand als Sir Alex no­dig.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.