Koe­man opent deur voor Rooney

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho heeft Way­ne Rooney uit zijn ba­sis­elf ge­haald en de aan­voer­der van Man­ches­ter Uni­ted wordt sinds­dien in ver­band ge­bracht met een ver­trek. On­der an­de­re In­ter­na­zi­o­na­le en de Ame­ri­kaan­se MLS kwa­men als langs als mo­ge­lij­ke be­stem­min­gen, maar een te­rug­keer naar Ever­ton werd ook al ge­noemd. Ro­nald Koe­man zal niets doen om dit in de weg te staan.

“Ik moet res­pect heb­ben voor zijn si­tu­a­tie, maar ik zou erg blij zijn als Way­ne Rooney ooit een op­tie wordt voor Ever­ton”, ver­tel­de hij tij­dens een per­spraat­je. “Rooney is een ge­wel­di­ge spe­ler, die zijn car­ri­è­re nog niet af­ge­slo­ten heeft. Hoe het pre­cies zit bij Man­ches­ter Uni­ted, is ver­der niet mijn pro­bleem.”

Rooney zat acht jaar in de jeugd­op­lei­ding van the Tof­fees en brak in 2002 op zes­tien­ja­ri­ge leef­tijd de­fi­ni­tief door. Uni­ted haal­de hem twee jaar la­ter voor 37 mil­joen eu­ro naar Old Traf­ford. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.