Lip­pi­nieu­we­bonds­coach­Chi­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­cel­lo Lip­pi is gis­te­ren ge­pre­sen­teerd als de nieu­we bonds­coach van Chi­na. De Ita­li­aan moet pro­be­ren om het land als­nog op het WK in Rus­land te krij­gen.

Lip­pi is de op­vol­ger van Gao Hong­bo, die eer­der de­ze maand werd ont­sla­gen na de ne­der­laag te­gen Oez­be­kis­tan. Chi­na pak­te in vier WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­els slechts één punt­je. De mon­di­a­le eind­ron­de van 2018 is daar­door heel ver weg.

Toch is Lip­pi vast­be­ra­den om het Chi­ne­se voet­bal te ver­be­te­ren. “De­ze ploeg moet wel een ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel krij­gen, en het ge­voel dat ze een mis­sie uit­voe­ren voor hun land”, sprak de er­va­ren coach, die in 2006 we­reld­kam­pi­oen werd met Ita­lië, op de pers­con­fe­ren­tie bij zijn pre­sen­ta­tie.

De 68-ja­ri­ge trai­ner was tus­sen 2012 en 2014 werk­zaam bij Gu­angz­hou Ever­gran­de. “Ik heb na mijn ver­trek al­tijd ge­dacht aan een te­rug­keer in Chi­na. Ik voel me hier echt ge­res­pec­teerd.” Lip­pi krijgt naar ver­luidt vijf­tig mil­joen eu­ro in de ko­men­de drie jaar, al wil­de de Chi­ne­se bond dat niet be­ves­ti­gen. (Go­al)

Ar­sè­ne Wen­ger (l), trai­ner van Ar­sen­al, heeft ge­blun­derd op een pers­con­fe­ren­tie met zijn ster­spe­ler Me­sut Özil over de Bal­lon d’Or. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.