PSV­mist­Zoet­te­gen­Vi­tes­se

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV kan van­daag in de Ere­di­vi­sie­wed­strijd te­gen Vi­tes­se nog niet be­schik­ken over Jeroen Zoet. De doel­man is niet her­steld van zijn spier­bles­su­re.

Eer­der de­ze week werd nog ver­wacht dat de 25-ja­ri­ge Zoet op tijd fit zou zijn voor het du­el in de Gel­re­do­me. Hij zal te­gen Vi­tes­se wor­den ver­van­gen door Rem­ko Pas­veer. Pas­veer keep­te vo­ri­ge week ook al in de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Spar­ta (1-0 winst) en ook in het KNVB-be­ker­du­el met de Rot­ter­dam­mers (3-1 ver­lies) stond hij on­der de lat.

Naast Zoet kan trai­ner Phil­lip Co­cu za­ter­dag door bles­su­res niet be­schik­ken over Jür­gen Lo­ca­dia, Siem de Jong, Lu­ci­a­no Nar­singh en Jor­rit Hen­drix. Nar­singh viel dins­dag met een ham­string­bles­su­re uit te­gen Spar­ta.

Lo­ca­dia maak­te de­ze week na twee maan­den af­we­zig­heid zijn ren­tree op het trai­nings­veld. “Jür­gen heeft al mee­ge­daan aan de schiet­oe­fe­nin­gen, maar de wed­strijd te­gen Vi­tes­se komt te vroeg”, zei Co­cu vrij­dag op zijn we­ke­lijk­se pers­con­fe­ren­tie op De Herd­gang.

Co­cu be­na­druk­te op de pers­con­fe­ren­tie dat hij on­danks de slech­te re­sul­ta­ten in de laat­ste we­ken re­kent op een goed re­sul­taat in Arn­hem. “Wij ver­wach­ten een be­paal­de in­zet en be­le­ving die ik ie­de­re wed­strijd van PSV wil zien. Te­gen Vi­tes­se hoop ik niet al­leen, maar ver­wacht ik ook een an­der PSV te zien dan te­gen Spar­ta.”

Voor de trai­ning van don­der­dag sprak Co­cu al met zijn spe­lers over het pijn­lij­ke ver­lies van dins­dag. “Dat is een ge­sprek ge­weest om voor­al voor­uit te kij­ken. Ie­der­een heeft de ruim­te ge­had om zich te ui­ten.”

“Dat is ook ze­ker ge­daan en ik ben zeer con­tent met de re­ac­tie die uit de groep is ge­ko­men. Nu komt punt twee: de ver­ta­ling naar het veld ma­ken.” (NS)

PSV kan van­daag in de Ere­di­vi­sie­wed­strijd te­gen Vi­tes­se nog niet be­schik­ken over Jeroen Zoet. De doel­man is niet her­steld van zijn spier­bles­su­re. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.