Pen­ta­gon 3 nog in de ra­ce voor twee­de plek

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL Pen­ta­gon 3 heeft zich al ge­plaatst voor de fi­na­le­ron­de van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, maar het is nog steeds in de ra­ce voor de twee­de plek, die in de fi­na­le­ron­de een her­kan­sing biedt aan de ver­lie­zer van de wed­strijd tus­sen de num­mer een en twee. Van­daag speelt Pen­ta­gon 3 zijn laat­ste wed­strijd in de al­ge­me­ne ron­de te­gen kop­lo­per Sti­bu­la, dat de­ze ron­de ze­ker sterk zal wil­len af­slui­ten. De kop­lo­per heeft 43 pun­ten uit twin­tig du­els, ter­wijl Pen­ta­gon 3 er 35 heeft.

Pen­ta­gon 3 moet win­nen van de kop­lo­per en ho­pen dat Styx MN Car Cen­ter, dat op de twee­de plaats staat met 37 pun­ten, zijn du­el van­daag te­gen Bar­ka ver­liest. Als Pen­ta­gon 3 en Styx MN Car Cen­ter op een ge­lijk aan­tal pun­ten ein­di­gen, dan zal Styx MN Car Cen­ter de twee­de plaats be­mach­ti­gen, om­dat het een be­te­re on­der­lin­ge re­sul­taat heeft te­gen Pen­ta­gon 3. Styx MN Car Cen­ter won in de eerste ron­de van Pen­ta­gon 3 met 21-6 en in de twee­de ron­de werd het 6-6.

Pen­ta­gon 3 strijdt nog om de twee­de plek, om­dat in de fi­na­le­ron­de num­mer een uit­komt te­gen num­mer twee van de al­ge­me­ne ron­de. De win­naar van de­ze wed­strijd zal zich plaat­sen voor de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer nog een kans zal krij­gen om de fi­na­le te ha­len. Het zal uit­ko­men te­gen de win­naar van de an­de­re wed­strijd, die zal gaan tus­sen num­mer drie en vier van de al­ge­me­ne ron­de. De ver­lie­zer van de­ze wed­strijd is dan uit­ge­scha­keld. Pen­ta­gon 3 krijgt het niet ge­mak­ke­lijk te­gen de kop­lo­per, die maar drie keer ver­lo­ren heeft in de com­pe­ti­tie. In de eerste ron­de won de kop­lo­per met 11- 6 van Pen­ta­gon 3 en in de twee­de ron­de werd het een 8-6 over­win­ning voor Pen­ta­gon 3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.