Styx-KG her­pakt zich

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Styx-KG heeft na de ne­der­laag te­gen The Li­ons de draad weer goed op­ge­pakt in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Don­der­dag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal werd Ka­bel Boyz-LG aan een kant ge­zet met 10-6.

Styx-KG be­gon de eerste helft goed, maar moest al in de zes­de mi­nuut aan­kij­ken te­gen een ach­ter­stand. Jur­men Val­lei scoor­de het ope­nings­doel­punt: 1-0. Ka­bel Boyz-LG kon de voor­sprong ech­ter niet be­hou­den en zag die bin­nen vier mi­nu­ten ver­dam­pen. In de tien­de mi­nuut trok Joel Khoen Khoen teams op ge­lij­ke hoog­te, waar­na Jo­han­nes Dan­kio de kam­pi­oen naar een voor­sprong schoot: 2-1. Za­ken wer­den nog er­ger voor Ka­bel Boyz-LG toen Mit­chell Re­mak en Ro­che Ema­nu­el­son de voor­sprong van de kop­lo­per ver­ruim­den: 4-1.

De meer­vou­di­ge kam­pi­oen ging door met zijn goed spel in de twee­de helft en bin­nen drie mi­nu­ten werd de voor­sprong nog meer ver­ruimd. Door doel­pun­ten van Re­mak (2x) en Na­za­rio Does­burg nam Sty­xKG een voor­sprong van zes doel­pun­ten: 7-1. Ka­bel Boy­zLG deed hier­na iets te­rug en Ri­car­do da Sil­va ver­klein­de de ach­ter­stand naar vijf doel­pun­ten: 7-2. Styx-KG kwam di­rect te­rug en Ur­vin Re­mak bracht het ver­schil weer naar zes doel­pun­ten: 8-2. Styx-KG be­gon hier­na non­cha­lant te spe­len en be­taal­de hier­voor, want Ka­bel Boyz-LG vocht zich te­rug in de wed­strijd. Bin­nen vijf mi­nu­ten scoor­de Ka­bel Boyz-LG maar liefst vier keer en ver­klein­de de ach­ter­stand naar twee doel­pun­ten: 8-6. Jo­se da Sil­va (2x) Ike Adams en Val­lei scoor­den. Ka­bel Boyz-LG wil­de in de laat­ste mi­nu­ten de sco­re als­nog ge­lijk­trek­ken, maar Sty­xKG ver­ras­te met de coun­ters. Re­mak en Does­burg maak­ten zo de laat­ste twee doel­pun­ten van de wed­strijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.