Men­gao pakt twee­de po­si­tie

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Men­gao heeft be­slag ge­legd op de twee­de po­si­tie in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Don­der­dag won de fi­na­list van vo­rig jaar in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal van pro­mo­ven­dus Zwa­luw’96 met 9-1. Men­gao was van­af het be­gin het be­te­re team en zet­te de nieuw­ko­mer in de hoofd­klas­se on­der heel veel druk. Zo in­cas­seer­de Zwa­luw’96 bin­nen tien mi­nu­ten maar liefst zes keer een doel­punt en de wed­strijd was zo ge­speeld. De Bra­zi­li­aan Mo­raes Pal­he­ta open­de de sco­re, waar­na Mi­quel Har­der­wijk die ver­dub­bel­de. Fe­li­pe Pai­va maak­te het der­de doel­punt, waar­na Ger­mai­ne van Dijk twee keer het net vond. Car­los Ra­mos maak­te in de tien­de mi­nuut het zes­de doel­punt: 6-0. Hier­na deed Zwa­luw’96 iets te­rug door een doel­punt van Atish Se­wra­tan: 6-1. Dit werd ook de rust­stand van de wed­strijd.

In de twee­de helft ver­an­der­de niet veel aan het spel­beeld. Men­gao was weer veel be­ter dan zijn te­gen­stan­der. Drie mi­nu­ten in de twee­de helft werd de sco­re ver­ruimd door een doel­punt van Gre­go­ry Rig­ters. Even la­ter was het Gio­van­ni Waal die ook zijn doel­punt mee­pik­te: 8-1. In de slot­fa­se was het Ra­mos die de eind­stand be­paal­de op 9-1. Door de over­win­ning ein­digt Men­gao de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie met 43 pun­ten en zal de play-offs in­gaan als het twee­de bes­te team.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.