Mour­in­ho blijft po­si­tief

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De kri­tiek op zijn Man­ches­ter Uni­ted is niet mals, en de ach­ter­stand op stads­ge­noot Ci­ty is al zes pun­ten, maar vol­gens Jo­sé Mour­in­ho valt het al­le­maal wel mee. “Van de laat­ste ze­ven wed­strij­den heb­ben we er maar één ver­lo­ren”, al­dus Mour­in­ho. “Je kunt be­ter één keer met 4-0 ver­lie­zen, dan vier keer met 1-0”, zei de Por­tu­gees over de kans­lo­ze ne­der­laag te­gen zijn ou­de club Chel­sea. “Het zijn drie pun­ten.” “On­ze se­rie van re­sul­ta­ten is niet slecht. We heb­ben twee pun­ten la­ten lig­gen te­gen Sto­ke Ci­ty, maar dat was on­ze bes­te wed­strijd van het sei­zoen als je kijkt naar kan­sen en mo­ge­lijk­he­den.” “We zit­ten als team in een pro­ces”, ge­bruikt Mour­in­ho de term die zijn voor­gan­ger Louis van Gaal ook zo vaak ge­bruik­te. “Het lukt niet al­le­maal in drie, vier maan­den. We den­ken nu ge­woon wed­strijd voor wed­strijd en het du­el met Burn­ley van za­ter­dag zal heel moei­lijk wor­den.” Uni­ted ver­loor dit sei­zoen on­der lei­ding van Mour­in­ho on­der meer van Fey­en­oord in de Eu­ro­pa League. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.