Gu­ar­di­o­la ver­rast door ei­gen bi­o­graaf

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sep Gu­ar­di­o­la stelt dat Re­al Ma­drid hem niet als trai­ner zou wil­len strik­ken. Voor­dat Ra­fael Bení­tez in ja­nu­a­ri 2016 werd ont­sla­gen, zou voor­zit­ter Flo­ren­ti­no Pé­rez con­tact heb­ben ge­zocht met de voor­ma­li­ge suc­ces­trai­ner van aarts­ri­vaal Bar­cel­o­na. Dat claim­de Mar­ti Perar­nau, een vriend die de bi­o­gra­fie van Gu­ar­di­o­la schreef. De oe­fen­mees­ter be­na­drukt ech­ter dat zo­wel hij als Re­al een on­der­lin­ge sa­men­wer­king niet zou zien zit­ten. “Ik ben fan van Bar­cel­o­na. Ik denk niet dat Re­al mij no­dig heeft als trai­ner en ik zou er ook niet pas­sen”, gaf Gu­ar­di­o­la vrij­dag aan in de Spaan­se me­dia. Perar­nau liet we­ten dat Pep het con­tact meteen af­wim­pel­de. “Er was een toe­na­de­rings­po­ging van een ver­te­gen­woor­di­ger van Re­al Ma­drid, maar Gu­ar­di­o­la heeft di­rect la­ten we­ten dat hij na zijn der­de sei­zoen bij Bay­ern Mün­chen bij Man­ches­ter Ci­ty aan de slag zou gaan”, gaf de bi­o­graaf aan. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.