Nog niet be­kend

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Va­run Dha­wan ont­kent het nieuws dat er ac­tri­ces de­fi­ni­tief zijn vast­ge­legd voor de Bol­ly­wood­film “Wij heb­ben nog geen ac­tri­ces de­fi­ni­tief vast­ge­legd voor

Sor­ry dat ik jul­lie feest­je moet on­der­bre­ken. We zul­len bin­nen­kort na­men aan­kon­di­gen”, zegt Va­run op Eer­der wa­ren er ge­ruch­ten dat Alia Bhatt een van de ac­tri­ces zou zijn die heeft ge­te­kend. Jud­waa 2 is het ver­volg op Jud­waa uit 1997, met in de hoofd­rol Sal­man Khan. De film wordt ge­re­gis­seerd door nie­mand min­der dan de ko­me­die­ko­ning Da­vid Dha­wan. Jud­waa 2 staat ge­pland voor een re­lea­se op 29 sep­tem­ber 2017. Hij wordt ge­pro­du­ceerd door Sa­jid Na­diad­wala. Da­vid stond ook aan het roer van het ori­gi­neel, dus de ver­wach­tin­gen zijn hoog. Dit is ove­ri­gens de twee­de keer dat va­der en zoon zul­len sa­men­wer­ken. Zij werk­ten voor het eerst sa­men in 2014 in de film Main Te­ra He­ro. Dit jaar was pro­duc­tief voor het film­pro­duc­tie­huis Na­diad­wala Grand­son En­ter­tain­ment (NGE). Het heeft drie meest ge­lief­de films in 2016 af­ge­le­verd Baag­hi, Hou­se­full 3 en Dis­hoom. NGE be­reidt zich voor op zijn ko­men­de ro­man­ti­sche dra­ma Ran­goon. Saif Ali Khan, Sha­hid Kap­oor en Kang­a­na Ra­naut heb­ben de hoofd­rol in de film, die ge­re­gis­seerd wordt door Vis­hal Bhard­waj. Hij staat ge­pland voor re­lea­se op 24 fe­bru­a­ri 2017. (bol­ly­wood.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.