Ma­don­na en mo­del­len ver­ma­ken zich op feest­je

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ma­don­na had don­der­ag­vond op het feest­je van mo­de­ont­wer­per Ed­ward En­nin­ful de tijd van haar le­ven. De zan­ge­res dans­te en sjans­te erop los en ook de ove­ri­ge gas­ten - on­der an­de­ren Ka­te Moss en La­ra Sto­ne - ge­no­ten zicht­baar van al­les wat de gast­heer hen te bie­den had. Aan­lei­ding voor het ex­clu­sie­ve feest­je in de Lon­den­se Mark’s Club was de Or­de van het Brit­se Rijk (OBE), die En­nin­ful on­langs ont­ving. Ma­don­na - die ge­kleed ging in on­der an­de­re een le­de­ren jack met di­to pet, greep de ge­le­gen­heid aan om eens flink los te gaan. Het 58-ja­ri­ge po­picoon leek zich met na­me uit­ste­kend te ver­ma­ken met fo­to­graaf Mert Alas, die re­gel­ma­tig zijn hand op het dij­been van Ma­don­na leg­de. Ook dans­te hij voort­du­rend ach­ter de Ma­te­ri­al Girl­zan­ge­res, wan­neer zij haar sen­su­e­le mo­ves op de dans­vloer toon­de. Ook mo­del­len Ka­te Moss, Nao­mi Camp­bell, Win­nie Har­low en de half-Ne­der­land­se La­ra Sto­ne wa­ren van de par­tij. En ter­wijl het er al­le schijn van had dat Ka­te iets te diep in het glaas­je had ge­ke­ken, be­kom­mer­de La­ra zich voor­al om haar bor­sten, die - zon­der bh - goed zicht­baar wa­ren in haar zwar­te jurk.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Fas­hi­o­nis­tas)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.