Char­lie Sheen blij met nieuw hiv-me­di­cijn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Char­lie Sheen is blij met een nieuw hiv-me­di­cijn dat hij mag uit­pro­be­ren. Hij heeft niet lan­ger last van bij­wer­kin­gen. Het is bij­na een jaar ge­le­den dat Char­lie Sheen op de Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie er­ken­de dat hij hiv-po­si­tief is. “Het gaat uit­ste­kend met me’’, zegt de 51-ja­ri­ge Sheen. Hij ver­telt dat hij mee­doet aan een stu­die van de Ame­ri­kaan­se toe­zicht­hou­der FDA. “We tes­ten 24 we­ken lang een nieuw me­di­cijn uit dat kans maakt op ver­snel­de goed­keu­ring door de FDA.’’ “Ik krijg el­ke week een in­jec­tie in plaats van el­ke dag een hand­vol gif­ti­ge pil­len’’, legt hij uit. “Ik kan daar­mee een ge­woon le­ven lei­den. Ik kan het me­di­cijn zelf toe­die­nen. Van an­de­re me­di­cij­nen kreeg ik mi­grai­ne en maag- en le­ver­pro­ble­men.” Char­lie Sheen noemt het nieu­we me­di­cijn een door­braak en is dol­blij dat hij er­over kan be­schik­ken. Char­lie Sheen ver­tel­de ook dat hij be­zig is met een nieu­we honk­bal­film, een ver­volg op de film Ma­jor League uit 1989. “Ma­jor League 3 wordt net zo goed als het eerste deel.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.