Bur­ger King ‘ver­kleedt’ zich als McDo­nald’s: Hap­py Hal­lo­ween

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als het om Hal­lo­ween gaat, zijn er in Ame­ri­ka am­per gren­zen. In New York ‘ver­kleed­de’ een com­ple­te ves­ti­ging van ham­bur­ger­ke­ten Bur­ger King zich als ves­ti­ging van de con­cur­rent McDo­nald’s. Voor de grap trok­ken me­de­wer­kers een groot wit doek over het pand, met ga­ten die ogen van een spook moesten voor­stel­len. Op het doek wer­den twee gro­te ge­le M’s aan­ge­bracht en de tekst McDo­nald’s. Rook­ma­chi­nes moesten voor wat ex­tra span­ning zor­gen. Op een re­cla­me­bord stond de tekst: “BOOOOO! Grap­je, we be­rei­den on­ze ham­bur­gers nog steeds op de fla­me grill. Hap­py Hal­lo­ween!” Voor­bij­gan­gers en klan­ten kon­den de grap wel waar­de­ren. (rtl nieuws/ Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.