Pu­an uit Au­stra­lië is oud­ste orang-oe­tan ter we­reld

Times of Suriname - - PANORAMA -

De 60-ja­ri­ge Pu­an uit Au­stra­lië is gis­te­ren uit­ge­roe­pen tot de oud­ste orang­oe­tan ter we­reld. De mens­aap woont in de die­ren­tuin van Perth. Vol­gens de me­de­wer­kers is het dier in 1956 in het wild ge­bo­ren. Pu­an is een Su­ma­traan­se orang-oe­tan en de ma­tri­arch van de ko­lo­nie in de Perth Zoo. Daar woont ze sinds 1968, toen ze over­kwam van­uit een die­ren­tuin in Ma­lei­sië. Vol­gens de me­de­wer­kers van de die­ren­tuin is Pu­an een vi­ta­le en pit­ti­ge mens­aap. “Ze is de af­ge­lo­pen ja­ren wel wat lang­za­mer ge­wor­den en brengt haar da­gen het liefst door in de zon, maar haar hou­ding is niets ver­an­derd.” De orang-oe­tan kreeg het Guin­ness World Re­cord van­we­ge haar ho­ge leef­tijd. Een he­le pres­ta­tie, want de Su­ma­traan­se mens­apen wor­den in het wild meest­al niet ou­der dan 50. In hun na­tuur­lij­ke leef­om­ge­ving heb­ben de orang-oe­tans het steeds moei­lij­ker. Ont­bos­sing en stro­pe­rij vor­men de groot­ste be­drei­gin­gen voor de­ze in­tel­li­gen­te die­ren. Om de dier­soort wat te hel­pen, on­der­houdt de Perth Zoo een groot aan­tal. De Au­stra­li­sche die­ren­tuin is de eni­ge or­ga­ni­sa­tie ter we­reld die orang-oe­tans uit­zet in het wild. (Gel­der­lan­der/ Fo­to:Gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.