Vrouw in VS steelt per on­ge­luk au­to en laat geld ach­ter voor ben­zi­ne

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vrouw in de Ame­ri­kaan­se stad Port­land heeft per on­ge­luk een au­to ge­sto­len die er het­zelf­de uit­zag als de au­to die zij van een vrien­din had ge­leend. Toen ze ach­ter haar fout kwam, liet ze een brief­je ach­ter en ben­zi­negeld. Er­in Hat­zi zag dins­dag dat haar ro­de Su­ba­ru die nor­maal ge­spro­ken voor haar huis stond, ver­dwe­nen was, meldt Ore­gon Li­ve. Op Fa­ce­book plaatste de vrouw beel­den van een be­vei­li­gings­ca­me­ra en ze licht­te de po­li­tie in. Die zag dat de au­to woens­dag­avond werd te­rug­ge­bracht en wil­de de vrouw die in de au­to zat ar­res­te­ren. De vrouw bleek ech­ter een brief­je met ex­cu­ses bij zich te heb­ben en der­tig dol­lar (on­ge­veer 28 eu­ro). Ze zei dat ze de au­to van een ken­nis had ge­leend, maar dat ze per on­ge­luk pre­cies de­zelf­de au­to had mee­ge­no­men. Toen de ken­nis zag dat de au­to niet de goe­de was, vroeg ze de vrouw om de au­to weer te­rug te bren­gen met het geld. Dat ver­haal bleek, na be­stu­de­ring van de beel­den, in­der­daad te klop­pen. Vol­gens de po­li­tie ver­toon­de de vrouw niet het ge­drag van een au­to­dief. De po­li­tie meld­de ook dat het in som­mi­ge ge­val­len kan dat een au­to­sleu­tel van een be­paald au­to­mo­del ook op an­de­re au­to’s van het­zelf­de mo­del past. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.