Steek­par­tij vrou­wen om man

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Twee vrou­wen heb­ben in het week­end in Paramaribo met el­kaar ge­voch­ten om een man. Een 27-ja­ri­ge vrouw heeft een 36-ja­ri­ge ver­wond. Het slacht­of­fer moest als ge­volg van de op­ge­lo­pen ver­won­din­gen me­disch wor­den be­han­deld. De po­li­tie heeft de ver­dach­te in de kraag ge­vat. Uit ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt dat de ver­dach­te een re­la­tie heeft met haar man. Het slacht­of­fer zag de ver­dach­te en vroeg haar om re­ken­schap. Er ont­stond een woor­den­wis­se­ling met als ge­volg de steek­par­tij. Het slacht­of­fer heeft let­sel op­ge­lo­pen aan haar hals, rech­terel­le­boog, voor­hoofd, lin­ker­borst en lin­ker­arm. Haar si­tu­a­tie is tot nu toe sta­biel, maar ze was voor ob­ser­va­tie op­ge­no­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.