Nieu­we veer­boot Texel vaart niet meer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HELDER - De nieu­we veer­boot naar Texel, de Texel­stroom, is uit de vaart ge­haald.

De veer­boot lag vol­gens de Texel­se Cou­rant door een tech­ni­sche sto­ring vast in de ha­ven van Den Helder. In­mid­dels is de Texel­stroom te­rug naar de ha­ven van Texel ge­va­ren, maar de veer­dienst van Dok­ter Wa­ge­ma­ker zal de ver­bin­ding over het wa­ter voor de rest van het week­end over­ne­men.

Het nieu­we vlag­gen­schip Texel­stroom van re­de­rij TESO (Texels Ei­gen Stoom­boot On­der­ne­ming) on­der­houdt van­af eind ju­li de ver­bin­ding tus­sen het wad­den­ei­land en Den Helder. Met de ver­wer­ving van de nieu­we veer­boot heeft de re­de­rij ge­ko­zen voor het ver­la­gen van ener­gie­ge­bruik en ver­min­de­ring van CO2-uit­stoot.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.