Lei­ces­ter Ci­ty pakt punt te­gen Tot­ten­ham

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vin­cent Jans­sen heeft te­gen Lei­ces­ter Ci­ty zijn eer­ste doel­punt in de Pre­mier Le­a­gue ge­maakt. De tref­fer van de Ne­der­land­se spits was niet ge­noeg voor de over­win­ning voor Tot­ten­ham Hot­spur: 1-1.

In ne­gen op­tre­dens in de Pre­mier Le­a­gue wist Jans­sen het net niet te vin­den. In de 44ste mi­nuut van het du­el met The Foxes ver­schaf­te hij zich­zelf een nieu­we kans van­af elf me­ter. De Ne­der­lan­der ging naar de grond in een du­el met Ro­bert Huth en was er als de kip­pen bij om de bal op te ei­sen. Doel­man Kasper Sch­mei­chel was ver­vol­gens kans­loos toen Jans­sen de bal hard door het mid­den bin­nen­schoot. Het leid­de tot gro­te ont­la­ding bij Jans­sen en heel Whi­te Hart La­ne.

Tot­ten­ham ging daar­door met een 1-0 voor­sprong rus­ten, maar kon daar in de twee­de helft niet lang van ge­nie­ten. Ja­mie Var­dy be­dien­de Ah­med Mu­sa, die Hu­go Llo­ris van dicht­bij ver­schalk­te. Het was pas de eer­ste com­pe­ti­tie­tref­fer die Spurs van­uit open spel moest in­cas­se­ren. De slechts vier goals die Llo­ris tot dan toe om zijn oren kreeg, vie­len al­le­maal uit een cor­ner, vrije trap, of straf­schop.

Na de ge­lijk­ma­ker ging Tot­ten­ham na­druk­ke­lijk op zoek naar de win­nen­de tref­fer. Met na­me Jans­sen was daar een aan­tal keer dicht­bij, eerst met een vrije trap, die net naast de krui­sing be­land­de, en la­ter met een schot uit de draai. Zijn eer­ste veld­doel­punt in een of­fi­ci­eel du­el bleef ech­ter uit, net als de ze­ge voor Spurs. De Lon­de­na­ren heb­ben nu twin­tig pun­ten uit tien du­els.

(VZ)

Vin­cent Jans­sen schiet via een straf­schop het doel­punt bin­nen voor Tot­ten­ham Hot­spur. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.