Hi­gu­aín schiet Ju­ve langs Na­po­li

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Ita­li­aan­se kra­ker tus­sen Ju­ven­tus en Na­po­li stond in het te­ken van Gon­za­lo Hi­gu­aín en dat had na­tuur­lijk al­les te ma­ken met de veel­be­spro­ken trans­fer van de spits. Hi­gu­aín stap­te in de zo­mer voor ne­gen­tig mil­joen eu­ro over van Na­po­li naar Ju­ven­tus, waar­door hij per­so­na non gra­ta werd in het voet­bal­gek­ke Zuid-Ita­lië. Het eer­ste weer­zien met Na­po­li vond za­ter­dag ech­ter plaats in Tu­rijn en Hi­gu­aín was de match­win­ner: 2-1.

Een hoofd­rol speel­de de su­per­spits uit Ar­gen­ti­nië ech­ter niet in de eer­ste helft. Hij had een han­dig bal­le­tje in huis op Ma­rio Mand­zu­kic en hij zag een in­zet ge­blok­keerd wor­den door Vlad Chi­ri­ches, maar dat was het dan ook wel voor de aan­val­ler. Veel gro­te kan­sen vie­len er niet te no­te­ren in het eer­ste be­drijf, al kwam Jo­sé María Cal­le­jón wel tot sco­ren. De aan­val­ler van Na­po­li deed dat ech­ter in bui­ten­spel­po­si­tie.

Even na rust kwam de wed­strijd, die net voor de pau­ze al wat grim­mi­ger werd, tot ont­bran­ding. Le­o­nar­do Bo­nuc­ci nam de bal op zijn slof voor de 1-0 voor Ju­ven­tus, dat niet lang kon ge­nie­ten van de voor­sprong. Na een heer­lijk bal­le­tje van Lo­ren­zo In­sig­ne kon Cal­le­jón af­ron­den voor de 1-1.

Twin­tig mi­nu­ten voor tijd kwam het mo­ment van Hi­gu­aín. De in Na­pels van zijn sok­kel ge­val­len held ha­mer­de raak met links en wei­ger­de te jui­chen. Die klap kwam Na­po­li niet meer te bo­ven, waar­door de blauw­hem­den een uit­ge­le­zen mo­ge­lijk­heid om de ab­so­lu­te ti­tel­fa­vo­riet op de rang­lijst on­der druk te zet­ten, lie­ten lig­gen. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.