Su­ri­naam­se vol­ley­bal­se­lec­tie start WK-kwa­li­fi­ca­tie met ne­der­laag

Times of Suriname - - SPORT -

VOL­LEY­BAL - De Su­ri­naam­se he­ren­vol­ley­bal­se­lec­tie is de eer­ste ron­de van de FIVB WK­kwa­li­fi­ca­tie met een ne­der­laag ge­start. Na een flit­sen­de start voor Su­ri­na­me was het ten­slot­te Ja­mai­ca dat met 3-1 won. De wed­strijd werd in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal ge­speeld. De he­ren van Su­ri­na­me be­gon­nen de eer­ste set goed en pak­ten de­ze ook met 25-19. In de twee­de set pleeg­de Ja­mai­ca en­ke­le wis­sels wat po­si­tief uit­pak­te voor het team. Ja­mai­ca won de twee­de set met 25-16. In de der­de set ging Su­ri­na­me vol­op voor de over­win­ning, maar ver­loor met 25-16. Hier­door moest Su­ri­na­me de laat­ste set win­nen, om als win­naar uit de bus te ko­men. Ja­mai­ca ging ech­ter door met zijn goed spel en won ook de vier­de set met 2517 en zo ook de wed­strijd. De kan­sen om de vol­gen­de ron­de te ha­len, wor­den nu klein voor Su­ri­na­me, aan­ge­zien al­leen de num­mer een en twee van de groep over­gaan. Su­ri­na­me zal nog moe­ten uit­ko­men te­gen Gu­a­de­lou­pe en Turks & Cai­cos Is­lands. Het FIVBwe­reld­kam­pi­oen­schap he­ren van 2018 wordt ge­hou­den in Ita­lië en Bul­ga­rije.

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Su­ri­na­me en Ja­mai­ca.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.