Scha­ker Chang jeugd­kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - Pier­re Chang heeft voor de eer­ste keer het kam­pi­oen­schap ge­pakt in de U-20-klas­se van de Su­ri­naam­se Schaak Bond. Hij pak­te zes pun­ten uit ze­ven wed­strij­den en ont­troont zo de vijf­vou­di­ge kam­pi­oen Cal­vin Tjong Tjin Joe, die voor ver­de­re stu­die in het bui­ten­land ver­toeft. Aan dit toer­nooi heb­ben 28 scha­kers deel­ge­no­men. Ca­ther­i­ne Kas­lan en Pra­tul Pan­choe ein­dig­den op een ge­deel­de twee­de plaats met 5.5 pun­ten. Na het toe­pas­sen van tie-breaks kwam Kas­lan in aan­mer­king voor de twee­de plek en Pan­choe moest ge­noe­gen ne­men met de der­de plaats. An­vi­ti Ad­hin en Rosan­ge­la dos Ra­mos ein­dig­den op res­pec­tie­ve­lijk de vier­de en vijf­de plaats.

Sa­men met het jeugd­kam­pi­oen­schap heeft de SSB een toer­nooi ge­hou­den voor scha­kers bo­ven de 20 jaar. Ro­ma­rio San­ches wist dit toer­nooi te win­nen, ter­wijl de voor­zit­ter van de bond, Frank Lo Kim Lin, op de twee­de plaats ein­dig­de. De Su­ri­naam­se Schaak­bond is mo­men­teel be­zig met voor­be­rei­din­gen voor de vier­de edi­tie van de pres­ti­gi­eu­ze Sre­fi­den­si Chess Ce­le­bra­ti­on die van 21 tot en met 28 no­vem­ber ge­hou­den zal wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.