At­lé­ti­co wint moei­te­loos

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­lé­ti­co Ma­drid was in LaLi­ga af­ge­gle­den naar de vijf­de stek in de rang­schik­king en om niet meer scha­de op te lo­pen, moest er in ei­gen huis ge­won­nen wor­den van Mála­ga. De ploeg van trai­ner Diego Si­me­o­ne schoot uit de start­blok­ken, maak­te het zich­zelf las­tig, maar ze­ge­vier­de wel: 4-2.

Na iets meer dan vijf mi­nu­ten was het al raak en de man van het mo­ment zet­te de thuis­ploeg op voor­sprong. Yan­nick Car­ras­co, die on­langs zijn hand­te­ke­ning zet­te on­der een nieuw con­tract, maak­te zijn zes­de doel­punt van het sei­zoen. Dat zijn er meer dan hij er vo­rig sei­zoen in al­le com­pe­ti­ties maak­te (5 goals in 43 du­els). Na iets meer dan twin­tig mi­nu­ten za­ten de hoofd­ste­de­lin­gen hele­maal op ro­zen dank­zij de 2-0 van spits Ke­vin Ga­mei­ro.

Mála­ga sput­ter­de di­rect te­gen en deed dat in de per­soon van ex-Bar­cel­o­na-aan­val­ler San­dro Ramírez, die kee­per Jan Oblak ver­schalk­te uit een vrije trap. At­lé­ti was niet uit het veld ge­sla­gen door die te­gen­tref­fer, want nog voor rust maak­te Ga­mei­ro zijn twee­de. Dat deed hij op aan­ge­ven van An­toi­ne Griez­mann, die ook al de as­sist op Car­ras­co had ge­ge­ven: voor de Fran­se ster­spe­ler de eer­ste keer ooit dat hij in Vi­cen­te Caldé­ron twee as­sists ach­ter zijn naam mocht schrij­ven.

At­lé­ti­co leek de wed­strijd rus­tig uit te kun­nen spe­len, maar vlak na rust ging het mis. Stefan Sa­vic in­cas­seer­de zijn twee­de ge­le kaart en kon in­ruk­ken, waar­na Ig­na­cio Cam­a­cho de aan­slui­tings­tref­fer op het bord zet­te. Voor Cam­a­cho een bij­zon­der doel­punt, want hij door­liep de jeugd­op­lei­ding van At­lé­ti­co, al­vo­rens hal­ver­we­ge het sei­zoen 2010-11 over te stap­pen naar Mála­ga. Het werd dus weer span­nend, maar in de slot­fa­se pro­fi­teer­de Car­ras­co van de ruim­te en hij ver­sloeg Car­los Ka­me­ni voor de 4-2.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.