Ade­le heeft trouw­plan­nen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ade­le en Si­mon heb­ben ver­lo­vings­plan­nen. De 28-ja­ri­ge zan­ge­res vormt al tij­den een set­je met haar gro­te lief­de Si­mon Ko­nec­ki. Dat schrijft Dai­ly Mir­ror. Si­mon en Ade­le heb­ben al vijf jaar een re­la­tie. Een paar we­ken ge­le­den gaf Si­mon al een aan­zet­je tot een iets hech­te­re band. Hij had een lief­des­brief­je op het po­di­um waar­op zijn lief­je zou gaan zin­gen, ge­legd. Vol­gens een vriend denkt het kop­pel er nu echt over na om te gaan trou­wen. Een ver­lo­ving zou een stap in die rich­ting zijn. Het stel heeft sa­men een zoon­tje. Si­mon en Ade­le wil­len hun ver­lo­ving en hu­we­lijk in al­le rust voor­be­rei­den. “Je zult haar straks dan ook niet met een joe­kel van een ver­lo­vings­ring rond zien lo­pen”, zegt de vriend. “Ze zul­len er wei­nig druk­te om­heen ma- ken. Dat is niet hun stijl.”

(De Te­le­graaf/ foto: to­day­on­li­ne.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.