Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne niet be­na­derd voor Bol­ly­wood­film

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ge­zegd wordt dat Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne een rol heeft in de vol­gen­de film van Sid­dharth Anand. Ech­ter, haar woord­voer­der heeft de ge­ruch­ten ont­kend. “Dit zijn slechts ge­ruch­ten. Dee­pi­ka is nog niet eens be­na­derd voor de film”, zei haar woord­voer­der in een ver­kla­ring. De Ka­bir Khan en Sid­dharth Anand zijn ge­strikt om twee In­di­aChi­ne­se pro­jec­ten te pro­du­ce­ren. De pro­jec­ten wor­den ge­steund door fran­chi­se fe­a­tu­re film stu­dio Trini­ty Pic­tu­res van Eros In­ter­na­ti­o­nal. Het dra­ma

van Ka­bir Khan en Sid­dharth’s cul­tu­re­le ro­man­ti­sche ko­me­die, wor­den in 2018 uit­ge­bracht.

is ge­ba­seerd op een In­di­a­se da­me, die ver­liefd wordt op een Chi­ne­se man. Dee­pi­ka kijkt uit naar de re­lea­se van Hol­ly­wood­pro­ject waar­in ze te­gen­over su­per­ster Vin Die­sel speelt. Mo­men­teel be­reidt ze zich voor op de aan­staan­de mag­num van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li. De film, waar­in Ran­veer Singh en Sha­hid Kap­oor ook de hoofd­rol heb­ben, is ge­ba­seerd op de ob­ses­sie van de stren­ge heer­ser Alaud­din Khil­ji voor Ra­ni Pad­ma­va­ti. Ter­wijl de men­sen in In­dia blij zijn voor haar in­ter­na­ti­o­na­le waar­de­ring, kij­ken ze ook uit naar haar vol­gen­de Bol­ly­wood­pro­ject. Dee­pi­ka werd het laatst in Ba­ji­rao Mas­ta­ni (2015) van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li te­gen­over Ran­veer Singh ge­zien.

(in­di­an­ex­press.com / foto: graaam.com)

Bang Bang-re­gis­seur,

The Zoo­kee­per

Lo­ve in Be­ij­ing Lo­ve in Be­ij­ing

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.