Hrithik heeft laat­ste scè­ne uit­ge­steld

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Hrithik Roshan heeft naar ver­luidt de cli­max van zijn vol­gen­de film Kaa­bil voor een paar da­gen ver­scho­ven om­dat hij emo­ti­o­neel ge­hecht is aan de film. Vol­gens Mid-Day, is de film­ploeg bij­na klaar met de op­na­mes van Kaa­bil. Slechts de laat­ste scè­ne moet nog op­ge­no­men wor­den. Hrithik ver­tel­de aan een dag­blad waar­om hij de­ze be­slis­sing heeft ge­no­men, “Het ge­beurt niet vaak dat een ac­teur in zijn car­ri­è­re een rol krijgt, die hem mee­neemt door veel emo­ties. Kaa­bil was als een acht­baan­rit. Er werd ge­la­chen en ge­huild, er was com­mo­tie en sen­sa­tie. Ik ben zo ge­hecht aan de film. Ik wil niet dat het ein­digt. We heb­ben de slot­scè­ne nog niet op­ge­no­men. Ik heb San­jay Gup­ta, de re­gis­seur ge­vraagd om het voor la­ter te hou­den.” Pra­tend over het zwa­re werk voor de film, voeg­de Hrithik hier­aan toe: “Ik oe­fen­de ge­blind­doekt om het re­a­lis­tisch te hou­den. In de trai­ler is er een scè­ne waar­in ik over een kuil spring. Het was erg ris­kant. Als ik er­in zou val­len, kon mijn rug bre­ken. Maar, ik oe­fen­de el­ke dag tot ik het cor­rect kon doen. Het is moei­lijk om niet bang te zijn als je aan een film als de­ze werkt. Ik denk dat ik na Gu­zaarish (2010) nu pas zo hard ge­werkt heb aan de nu­an­ces van een per­so­na­ge.” De thril­ler, die ge­re­gis­seerd wordt oor San­jay Gup­ta en ge­pro­du­ceerd door zijn va­der Ra­kesh Roshan, is ge­pland voor een we­reld­wij­de re­lea­se op 26 ja­nu­a­ri 2017. (me­dia247.co.uk / foto: (pbs. twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.