Kri­ti Sa­non moet meer eten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kri­ti Sa­non, die mo­men­teel be­zig is met de op­na­mes voor Bareil­ly Ki Bar­fi, ge­niet zon­der twij­fel van haar rol aan­ge­zien ze aan­ge­moe­digd wordt om ‘ver­bo­den’ voed­sel te eten. Vol­gens een be­richt van SKJ Bol­ly­wood News, zei de Dil­wa­le-ac­tri­ce, “Ik moet in de film an­ders er­uit­zien. En ik word aan­ge­moe­digd om ‘ver­bo­den’ voed­sel te ge­brui­ken. Het kon niet be­ter zijn voor mij.” Ze is ook blij met de sa­men­wer­king met Ash­wi­ni Iy­er Ti­wa­ri. Hoe­wel Kri­ti voor de eer­ste keer met een vrou­we­lij­ke re­gis­seur werkt, ziet ze geen ver­schil in de ma­nier waar­op er een film ge­maakt wordt. “Ash­wi­ni is mijn eer­ste vrou­we­lij­ke film­ma­ker. Maar dat is niet echt een aan­mer­ke­lij­ke zaak. Ik zie geen ver­schil in de ma­nier van wer­ken van Ash­wi­ni en mijn vo­ri­ge re­gis­seurs. Ik be­doel Ro­hit Shet­ty, die Dil­wa­le sa­men met Shah Rukh Khan, Ka­jol, Va­run Dha­wan en mij ge­maakt heeft. Hij is net zo ge­pas­si­o­neerd voor zijn werk als Ash­wi­ni. Ik ge­niet al­tijd van de kans die ik krijg, om met de meest ver­ba­zing­wek­ken­de ta­len­ten die wij heb­ben te wer­ken”, al­dus Kri­ti. Haar vol­gen­de film Ra­ba­ta met in de hoofd­rol Sus­hant Singh Ra­j­put wordt ver­moe­de­lijk op 12 fe­bru­a­ri 2017 uit­ge­bracht. Het wordt ge­re­gis­seerd door Di­nesh Vij­an en ge­pro­du­ceerd door Bhushan Ku­mar en Di­nesh Vij­an. Ze wordt hier­na in Bareil­ly Ki Bar­fi sa­men met Raj­kum­mar Rao en Pan­kaj Tri­pa­thi ge­zien en in Luck­now Cen­tral waar­in zij te­gen­over Farhan Akhta ge­kop­peld is. (me­dia247.co.uk / foto: pbs.twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.