Ba­by ‘ze­gen’ voor Eva Lon­go­ria

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eva Lon­go­ria wil graag een kind met haar echt­ge­noot Jo­se ‘Pe­pe’ An­to­nio Bastón. “Als het ge­beurt, ge­beurt het”, zegt de 41-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce in een in­ter­view met het tijd­schrift Ocean Dri­ve. “Als het zo moet zijn, zou het een ze­gen zijn.” Vijf maan­den na haar brui­loft zit Eva nog steeds op een ro­ze wolk. “Pe­pe en ik zijn soul­ma­tes”, ver­telt de ac­tri­ce, die ‘niet eens on­der woor­den kan bren­gen’ hoe­veel ze op haar man lijkt. “Hij is me­de­le­vend, vrien­de­lijk en knap. Hij is al­les wat ik wil­de, zon­der dat ik wist waar­naar ik ver­lang­de.” Jo­se heeft drie kin­de­ren uit zijn eer­de­re hu­we­lijk, doch­ter Ta­li (21) en de twee­ling Jo­se en Ma­ri­a­na (13). “Het zijn ge­wel­di­ge kin­de­ren”, zegt Eva. “Ik ben zo blij deel te mo­gen uit­ma­ken van hun le­vens.” (De Te­le­graaf/foto: vi­di­gy.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.