Eer­ste ge­val van ba­by met te klei­ne sche­del door zi­ka in Viet­nam

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VIET­NAM - Het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid in Viet­nam heeft in het week­end voor het eerst een mel­ding ge­maakt van de ba­by die ver­moe­de­lijk door het zi­ka­vi­rus is ge­bo­ren met een te klei­ne sche­del. Vol­gens het mi­nis­te­rie is Zi­ka vrij­wel ze­ker de oor­zaak. Het gaat om een vier maan­den ou­de ba­by in de pro­vin­cie Dak Lak. De moe­der zou tij­dens de zwan­ger­schap met Zi­ka zijn be­smet. In Viet­nam zijn tot nu toe ne­gen ge­val­len van Zi­ka be­kend. Vo­ri­ge week maak­te de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie be­kend dat ze 45 mil­joen eu­ro vrij­maakt voor on­der­zoek naar het zi­ka­vi­rus en an­de­re in­fec­tie­ziek­ten die door mug­gen wor­den ver­spreid. Het geld wordt ge­sto­ken in on­der­zoek naar be­han­de­lin­gen, dia­gnos­tiek en vac­cins, maak­te EU­com­mis­sa­ris Car­los Moedas (On­der­zoek, We­ten­schap en In­no­va­tie) be­kend. Het zi­ka­vi­rus dook vo­rig jaar op in Zuid-Ame­ri­ka. De mees­te men­sen krij­gen geen klach­ten, maar in­fec­tie tij­dens de zwan­ger­schap kan er­toe lei­den dat het kind een klein hoofd en her­sen­af­wij­kin­gen krijgt. Het vi­rus is tot nu toe vast­ge­steld bij 95 Ne­der­land­se rei­zi­gers.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.