Do­den door over­stro­min­gen in Egyp­te

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EGYP­TE - Door over­stro­min­gen in Egyp­te zijn 26 men­sen om het le­ven ge­ko­men. Dat heeft de staats­te­le­vi­sie be­kend­ge­maakt na­mens het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid. De pro­vin­cies Si­naï, Ro­de Zee en Su­haj zijn het zwaarst ge­trof­fen door de he­vi­ge re­gen­val, die don­der­dag al be­gon. Pre­mier She­rif Is­mail bracht in het week­end een be­zoek aan Ras Gha­rib, een stad aan de Ro­de Zee, om de scha­de met ei­gen ogen te zien. Vol­gens een on­af­han­ke­lij­ke, lo­ka­le krant pro­be­ren tien­tal­len in­wo­ners hem de weg te ver­sper­ren uit woe­de over de aar­ze­len­de hou­ding van de re­ge­ring in de­ze cri­sis­si­tu­a­tie ten ge­vol­ge van aan­hou­den­de nood­weer. (NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.