Ze­ker acht do­den bij twee aan­sla­gen Ni­ge­ria

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­GE­RIA - Twee ex­plo­sies in de Ni­ge­ri­aan­se stad Mai­du­gu­ru heb­ben in het week­end aan ze­ker acht men­sen het le­ven ge­kost. De aan­sla­gen zijn ver­moe­de­lijk het werk van Bo­ko Ha­ram, meldt de pers . De eer­ste aan­slag was bij een vluch­te­lin­gen­kamp in de stad. Een ge­tui­ge meldt dat twee zelf­moord­ter­ro­ris­ten pro­beer­den het kamp, waar 16.000 vluch­te­lin­gen wo­nen, in te gaan. De twee­de aan­slag vond een half uur la­ter plaats, on­ge­veer een ki­lo­me­ter ver­der­op. Een fiets­taxi met twee men­sen aan boord ex­plo­deer­de. Na een re­la­tief kor­te, maar rus­ti­ge pe­ri­o­de van­we­ge on­rust over lei­der­schap in de or­ga­ni­sa­tie van Bo­ko Ha­ram, voert de or­ga­ni­sa­tie weer va­ker aan­val­len uit. Voor­al in het noord­oos­ten van Ni­ge­ria is Bo­ko Ha­ram ac­tief. Mai­du­gu­ri, dat on­ge­veer een mil­joen in­wo­ners telt, ligt in dat ge­bied.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.