Ver­ras­send wat je al­le­maal kunt doen met va­se­li­ne

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Als er één pro­duct is dat mul­ti­func­ti­o­neel is en dat je al­tijd bin­nen hand­be­reik moet heb­ben, dan is het wel va­se­li­ne. Die zalf doet won­de­ren bij de huid­ver­zor­ging en cos­me­ti­sche ver­zor­ging.

Breng klei­ne dot­jes aan op je lip­pen om ze op­ti­maal te hy­dra­te­ren en ge­spron­gen lip­pen of kloof­jes te ver­mij­den. Ide­aal om eelt­vlek­ken op han­den en voe­ten te ver­zach­ten en te­gen hiel­klo­ven. Om de na­gel­rie­men soe­pe­ler te ma­ken. Een beet­je va­se­li­ne bo­ven een mat­te lip­pen­stift geeft je lip­pen een glos­sy ef­fect. Ver­mijd wel va­se­li­ne op je voor­hoofd en je wan­gen want het is een co­me­do­geen pro­duct (ver­stopt de huid­p­o­ri­ën, wat op zijn beurt leidt tot mee-eters). Breng wat va­se­li­ne aan in de ana­le zo­ne om de ont­las­ting te ver­ge­mak­ke­lij­ken als je last hebt van moei­lij­ke stoel­gang. Als je een ro­de neus hebt of als je neus­ga­ten ge­ïr­ri­teerd zijn om­dat je ver­kou­den bent of een loop­neus hebt. Bij kin­de­ren: om de ther­mo­me­ter ge­mak­ke­lij­ker rec­taal te kun­nen in­bren­gen.

(Ge­zond­heid.net) Naast pijn­lij­ke en stij­ve ge­wrich­ten kam­pen men­sen met pso­ri­a­sis en ar­tri­tis pso­ri­a­ti­ca re­gel­ma­tig met an­de­re klach­ten, zo­als de­pres­sie en chro­ni­sche, on­draag­lij­ke jeuk. Bo­ven­dien sla­pen zij slecht door de hef­ti­ge jeuk en ne­ga­tie­ve ge­voe­lens, wat leidt tot slaap­stoor­nis­sen. Maar het al­ler­las­tigst is vaak

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.