Ra­ni maakt van elk per­zi­ken­huid­je een zom­bielijf

Times of Suriname - - PANORAMA -

Heb je nog in­spi­ra­tie no­dig voor een Hal­lo­ween­feest­je aan­ko­mend week­end? Kijk dan eens op het In­st­agram­ac­count van Ra­ni Hae­se, een 16-ja­ri­ge ma­ke-up ar­tist uit Au­stra­lië.

Het eni­ge wat de tie­ner no­dig heeft is Der­ma Wax (een soort kneed­ba­re trans­pa­ran­te was), zwar­te en ro­de verf, een pen­seel en een sculp­tuur­tool. Met de­ze mid­de­len maakt Ra­ni de meest angst­aan­ja­gen­de cre­a­ties. Van schoe­nen die in je voet ge­sne­den lij­ken te heb­ben tot een hand die in moot­jes is ge­hakt door een af­val­ver­ma­ler.

In een ti­me­lap­se­vi­deo laat de ta­lent­vol­le tie­ner staps­ge­wijs zien hoe ze in een hand­om­draai een zom­bie­beet op haar hand cre­ëert. Dui­zen­den vol­gers ge­nie­ten al we­ken van haar Hal­lo­ween­kunst. (AD.NL/foto: fr.uber­giz­mo. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.