Kluis met geld en sie­ra­den ge­sto­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een gro­te kluis met geld en sie­ra­den is buit­ge­maakt uit een be­drijf dat in een zij­straat van de Kwat­ta­weg is ge­ves­tigd. Een me­de­wer­ker ver­telt aan de krant dat het be­drijf in het week­end is ge­slo­ten, waar­door het niet be­kend is of de brand­kast vrij­dag­avond, za­ter­dag of zon­dag is buit­ge­maakt.

De in­braak is maan­dag­och­tend ont­dekt, waar­na de po­li­tie werd in­ge­scha­keld. Een me­de­wer­ker ging in de kan­toor­ruim­te om iets te ha­len, en ont­dek­te de in­braak. De kast waar­in de kluis was be­waard, is open­ge­bro­ken. Cri­mi­ne­len gin­gen via de berg­ruim­te in de vlie­ring en maak­ten ver­vol­gens het pla­fond van de kan­toor­ruim­te ka­pot. Ze gin­gen in het kan­toor en na­men de brand­kast weg. De me­de­wer­ker vindt het vreemd dat de da­ders recht­streeks in het kan­toor zijn ge­gaan. Ze ver­moedt dat de in­bre­kers wis­ten dat de kluis in die ruim­te was. De da­ders heb­ben an­de­re kas­ten niet aan­ge­raakt; slechts de kast met de kluis is open­ge­bro­ken. Met de kluis heb­ben ze de plaats ver­la­ten. Het ver­moe­den be­staat ver­der dat meer dan twee per­so­nen de brand­kast heb­ben weg­ge­dra­gen en dat er een au­to zou zijn in­ge­zet, ge­let op de groot­te van de brand­kast. Om­stan­ders en buurt­be­wo­ners heb­ben ook geen ver­dach­te han­de­lin­gen in de buurt op­ge­merkt. Er wa­ren op­breng­sten in de kluis be­waard. Het geld was be­stemd voor het doen van aan­ko­pen en om lo­nen uit te be­ta­len. De me­de­wer­ker zegt dat het om een be­woon­de om­ge­ving gaat, waar­door zij het vreemd vindt dat nie­mand iets heeft ge­zien.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.