Schor­pi­oen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Op za­ke­lijk en pro­fes­si­o­neel ge­bied zal een af­wach­ten­de hou­ding af­ge­straft wor­den. Kijk uit, op de­ze ma­nier gaat dat voor­deel­tje of die pro­mo­tie aan je neus voor­bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.