Arts wil stap te­rug doen na mis­ser

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Het me­ren­deel van de me­disch spe­ci­a­lis­ten in Ne­der­land (90 pro­cent) wil dat het mo­ge­lijk wordt om tij­de­lijk een stap te­rug te doen na het ma­ken van een ern­sti­ge me­di­sche fout. Ook wil­len zij dat er struc­tu­re­le be­ge­lei­ding komt als ze zo’n fout heb­ben ge­maakt, blijkt uit een on­der­zoek van de Fe­de­ra­tie Me­disch Spe­ci­a­lis­ten on­der ruim 1700 spe­ci­a­lis­ten.

Een me­di­sche mis­ser heeft niet al­leen voor de pa­ti­ënt gro­te ge­vol­gen, maar ook voor de arts. “Het raakt hen dat hun in­ten­tie om het goed te doen haaks staat op de ge­vol­gen van een ern­stig in­ci­dent”, al­dus de fe­de­ra­tie. Vol­gens de on­der­zoe­kers wor­den veel van de spe­ci­a­lis­ten hier­door erg on­ze­ker en twij­fe­len ze of ze hun werk nog wel kun­nen doen, met sla­pe­lo­ze nach­ten als ge­volg.

Vol­gens de be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie is de op­vang nu niet goed ge­re­geld als een spe­ci­a­list een stap te­rug wil doen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.