Zoet mist Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el te­gen Bay­ern

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jeroen Zoet moest de af­ge­lo­pen drie wed­strij­den van PSV al la­ten schie­ten met een spier­bles­su­re en daar komt een vier­de wed­strijd bij. De doel­man is na­me­lijk niet op tijd her­steld om dins­dag met de Eind­ho­ve­na­ren aan te tre­den in de be­lang­rij­ke Cham­pi­ons Le­a­gue-ont­moe­ting met Bay­ern Mün­chen, zo meldt het Al­ge­meen Dag­blad. Zoet was maan­dag niet aan­we­zig op de laat­ste trai­ning van PSV voor de wed­strijd te­gen der Re­kord­meis­ter. De heen­wed­strijd in Mün­chen van twee we­ken ge­le­den was de laat­ste keer dat hij on­der de lat stond. De 32-ja­ri­ge Rem­ko Pas­veer gaat zo­doen­de zijn de­buut ma­ken in het mil­jar­den­bal. Lu­ci­a­no Nar­singh is ver­der een twij­fel­ge­val voor het du­el met Bay­ern, ter­wijl Siem de Jong, Jor­rit Hen­drix en Jür­gen Lo­ca­dia de wed­strijd so­wie­so niet gaan ha­len. Ste­ven Berg­wijn en Je­tro Wil­lems haal­den af­ge­lo­pen za­ter­dag het ein­de niet in de wed­strijd te­gen Vi­tes­se, maar zij lij­ken wel ge­woon in­zet­baar te zijn. Co­cu liet van­we­ge het gro­te aan­tal bles­su­res gis­te­ren Jong PSV’ers Sam Lam­mers, Dan­te Ri­go en Pa­blo Rosa­rio mee­trai­nen. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.