Sch­weinst­ei­ger traint weer met A-se­lec­tie Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger heeft mo­ge­lijk toch nog een toe­komst bij Man­ches­ter Uni­ted. Waar ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho hem in de voor­be­rei­ding op het hui­di­ge sei­zoen liet we­ten niet te gaan ge­brui­ken en hem niet meer liet mee­trai­nen met de A-se­lec­tie, ver­scheen de Duit­se mid­den­vel­der gis­te­ren op het trai­nings­veld met de eer­ste se­lec­tie.

Maan­dag plaatste de club op Twit­ter en­ke­le fo­to’s van de och­tend­trai­ning, waar­op Sch­weinst­ei­ger te zien was sa­men met aan­voer­der Way­ne Rooney. Mour­in­ho gaf eer­der dit sei­zoen nog aan dat er gek­ke din­gen moesten ge­beu­ren wan­neer Sch­weinst­ei­ger als­nog in beeld zou ra­ken voor het eer­ste elf­tal.

Mo­ge­lijk doet Mour­in­ho als­nog een be­roep op Sch­weinst­ei­ger. The Red De­vils draai­en niet goed in de Pre­mier Le­a­gue. Af­ge­lo­pen week­end wist de En­gel­se top­club niet te win­nen van Burn­ley (0-0). De te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten bie­den mo­ge­lijk uit­komst voor Sch­weinst­ei­ger, die in maart van dit jaar voor het laatst in ac­tie kwam.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.