Fer­gu­son wijst fa­vo­riet aan voor Bal­lon d’Or

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do is vol­gens Sir Alex Fer­gu­son de to­ren­ho­ge fa­vo­riet voor het win­nen van de Bal­lon d’Or 2016. De oud-trai­ner van Man­ches­ter Uni­ted is er­van over­tuigd dat de in­di­vi­du­e­le award naar de Por­tu­gees gaat. Vol­gens Fer­gu­son is de ster­spe­ler van Re­al Ma­drid ‘niet te ver­slaan’.

Ro­nal­do won de Cham­pi­ons Le­a­gue vo­rig sei­zoen met Re­al Ma­drid en werd met Por­tu­gal Eu­ro­pees kam­pi­oen in Frank­rijk. An­de­re kans­heb­bers zijn on­der an­de­ren Li­o­nel Mes­si en An­toi­ne Griez­mann, maar Fer­gu­son ver­wacht dat Ro­nal­do aan de haal gaat met de pres­ti­gi­eu­ze award. “Ik kan me geen be­te­re kan­di­daat voor­stel­len voor de Bal­lon d’Or dan hij”, zegt Fer­gu­son vol­gens ESPN. De 31-ja­ri­ge aan­val­ler was cru­ci­aal bij het suc­ces van zo­wel Re­al Ma­drid als Por­tu­gal. “Wat hij be­reikt heeft is niet te eve­na­ren. Hij heeft een ge­wel­dig jaar ach­ter de rug. Hij won de Cham­pi­ons Le­a­gue met Re­al Ma­drid en leid­de Por­tu­gal als aan­voer­der naar de winst van Eu­ro 2016. Ook al viel hij uit in de fi­na­le, hij steun­de zijn ploeg harts­toch­te­lijk langs de lijn om­dat hij de prijs zó graag wil­de win­nen.”

(VZ)

Cris­ti­a­no Ro­nal­do is vol­gens Sir Alex Fer­gu­son de to­ren­ho­ge fa­vo­riet voor het win­nen van de Bal­lon d’Or 2016. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.