Ver­rat­ti denkt niet aan ver­trek

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Mar­co Ver­rat­ti was vo­ri­ge week het mid­del­punt van een rel­le­tje toen hij na een vroeg­tij­di­ge wis­sel door Unai Emery uit leek te val­len te­gen zijn trai­ner. Zijn zaak­waar­ne­mer gooi­de daar­na nog wat ex­tra olie op het vuur door te stel­len dat de Ita­li­aan Pa­ris Saint-Ger­main wel eens zou kun­nen ver­la­ten als de Fran­se me­dia door­gin­gen met hun har­de aan­pak, maar Ver­rat­ti zelf laat nu we­ten dat de op­schud­ding vol­ko­men uit de con­text ge­trok­ken is.

“Het is de­ze week te ver ge­gaan en zelfs mijn zaak­waar­ne­mer heeft het wat uit­ver­groot door te zeg­gen dat ik even­tu­eel kan ver­trek­ken”, schrijft hij in zijn co­lumn in Go­al. “Ik hoor en lees dat ik geen goe­de band met de trai­ner heb. Op­nieuw: dit klopt niet. Je kunt het on­eens zijn met de trai­ner, maar je moet zijn be­slis­sin­gen al­tijd res­pec­te­ren. En dat zal ik ook al­tijd doen. Ik ben hier niet om jour­na­lis­ten voor me te win­nen, ik ben hier om goed te pres­te­ren voor Pa­ris SaintGer­main. Ik heb hier nog nooit een pro­bleem ge­had in de vijf jaar dat ik er ben.” Vol­gens Ver­rat­ti is de wis­sel­val­li­ge start van PSG niet te wij­ten aan Emery, maar moet de fout bij de spe­lers ge­zocht wor­den. Hij roept de Fran­se me­dia dan ook op om zich niet meer te rich­ten op de za­ken die naast het veld spe­len, maar zich voor­al te con­cen­tre­ren op het voetbal zelf. De spe­lers zul­len er dan ook al­les aan doen om de za­ken om te ke­ren: “We zijn hier om te win­nen. Als dat an­ders was ge­weest, zou­den we die ver­ha­len al­le­maal wel goed vin­den, maar dat is niet het ge­val.”

(VZ) VOETBAL - Ma­thieu Val­bue­na is spring­le­vend, in te­gen­stel­ling tot zon­dag­avond werd ge­meld op Twit­ter. Ver­schil­len­de ac­counts maak­ten om on­be­ken­de re­den mel­ding van het over­lij­den van de 32-ja­ri­ge mid­den­vel­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.