Er is geen plaats voor ego­ïs­me in Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bar­cel­o­na maakt zich op voor de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd te­gen Jo­sep Gu­ar­di­o­la en diens Man­ches­ter Ci­ty. Door de En­gel­se me­dia wordt ster­spe­ler Li­o­nel Mes­si ge­vraagd naar de re­de­nen van het suc­ces van Bar­cel­o­na. Ook legt de Ar­gen­tijn­se drib­be­laar uit wat het ver­schil is tus­sen Gu­ar­di­o­la en de an­de­re trai­ners die hij bij Bar­cel­o­na heeft ge­had.

“We zijn een groep en we wer­ken sa­men. Er is geen plaats voor ego­ïs­me in on­ze se­lec­tie”, zo legt Mes­si uit aan The Sun. “We pro­be­ren al­tijd te ge­nie­ten van het sa­men­spel. Een doel­punt geeft je ver­trou­wen, dus we pro­be­ren er al­tijd sa­men van te ge­nie­ten als we een wed­strijd on­der con­tro­le heb­ben.”

Dins­dag neemt Mes­si het in de Cham­pi­ons Le­a­gue op te­gen zijn vroe­ge­re leer­mees­ter Gu­ar­di­o­la. De stijl van Bar­cel­o­na is ver­an­derd sinds het ver­trek van Gu­ar­di­o­la, ver­telt Mes­si. “Ie­der­een kent het sys­teem van Bar­cel­o­na. Wij zijn een van de wei­ni­ge clubs met een ei­gen sys­teem, maar ie­de­re trai­ner legt weer an­de­re ac­cen­ten. Zo spe­len we on­der Luis En­ri­que agres­sie­ver en snel­ler rich­ting de aan­val, ter­wijl we on­der Gu­ar­di­o­la nau­we­lijks op de coun­ter speel­den.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.