Duit­se voet­bal­bond gaat door met Löw

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De Duit­se voet­bal­bond en bonds­coach Joa­chim Löw zijn het eens ge­wor­den over een nieuw con­tract. De Duit­se keu­ze­heer heeft zijn con­tract ver­lengd tot en met het EK van 2020. Dat maak­te de voet­bal­bond gis­ter­mid­dag be­kend. Löw lag tot me­dio 2018 vast bij de Duit­se bond. Het was on­ze­ker of bei­de par­tij­en met el­kaar ver­der wil­den, na­dat Die Man­n­schaft af­ge­lo­pen zo­mer niet kon vol­doen aan de ho­ge ver­wach­tin­gen op het EK in Frank­rijk. Be­gin ok­to­ber liet Löw we­ten open te staan voor een nieuw con­tract. Na­dat hij met zijn se­lec­tie goed is ge­start aan de WK-kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne, heb­ben bond en trai­ner be­slo­ten om nog eens twee jaar lan­ger met el­kaar door te gaan. Löw is al sinds 2006 bonds­coach van Duits­land. In 2014 werd hij met zijn team we­reld­kam­pi­oen in Bra­zi­lie. Af­ge­lo­pen zo­mer werd de re­ge­ren­de we­reld­kam­pi­oen in de hal­ve fi­na­le van het EK uit­ge­scha­keld.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.