Pel­lè keert nog niet te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Gra­zi­a­no Pel­lè wordt voor­lo­pig niet meer op­ge­roe­pen voor de na­ti­o­na­le ploeg van Ita­lië. De aan­val­ler van Shandong Lu­neng wei­ger­de de hand van bonds­coach Giam­piero Ven­tu­ra toen hij ge­wis­seld werd in het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Span­je. Pel­lè werd uit de se­lec­tie ge­zet en de strijd­bijl is dus nog niet be­gra­ven. “Of ik met hem op ge­spro­ken? Nee, een te­le­foon­ge­sprek naar Chi­na is erg duur”, be­gint Ven­tu­ra nog met een grap te­gen­over de RAI. “Ik heb het in­ci­dent be­oor­deeld, het was een fout, maar het was ook een ge­brek aan res­pect voor de kleu­ren van i Az­zur­ri. Hij heeft het ima­go van de groep be­scha­digd, dat was zijn groot­ste fout.” Ven­tu­ra ver­telt dat Pel­lè in ie­der ge­val niet wordt op­ge­roe­pen voor het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Liech­ten­stein (12 no­vem­ber) en het oe­fen­du­el met Duits­land (15 no­vem­ber). “Ik heb al­tijd ge­zegd dat er een pe­ri­o­de van be­zin­ning no­dig is. Hij is niet piep­jong meer, maar hij kan Ita­lië nog wel wat bie­den in de toe­komst.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.